Persónuverndarstefna

Persónuverndarstefna Leikjatúns
Persónuverndarstefna Leikjatúns gildir um allar þær persónugreinanlegar upplýsingar sem félagið kann að safna gegnum vef Leikjatúns eða með öðrum rafrænum samskiptum.

 

Leikjatún hefur persónuvernd og öryggi að leiðarljósi í allri meðferð upplýsinga um viðskiptavini sína og ber ábyrgð á þeim gögnum sem fyrirtækið safnar.

Leikjatún selur aldrei persónugreinanlegar upplýsingar um viðskiptavini sína.

Leikjatún leitast við að takmarka vinnslu persónugreinanlegra upplýsinga og safnar ekki ónauðsynlegum upplýsingum um viðskiptavini sína né starfsmenn. Gildir það um heimsóknir á vef Leikjatúns og önnur rafræn samskipti.

Hvernig safnar leikjatún upplýsingum um þig?
Þegar þú nýtir þér vef Leikjatúns þá þarft þú að gefa upp tilteknar upplýsingar um þig og einnig verða til upplýsingar um heimsókn þína.

  • Dæmi um upplýsingar sem þú gefur upp eru nafn, kennitala heimilisfang, netfang, greiðsluupplýsingar.

  • Dæmi um upplýsingar sem verða til við heimsókn þína eru persónugreinanlegar upplýsingar á borð við nafn, kennitala, netfang og símanúmer. Landfræðilegar upplýsingar (hvar þú ert stödd/staddur), tungumálastillingar, vafrastillingar og IP tala.

Án þessara upplýsinga getur Leikjatún ekki uppfyllt óskir þínar um viðskipti og þjónustu.

Réttur þinn
Þú átt rétt á að fá aðgang að þeim persónuupplýsingum sem við kunnum að hafa um þig. Þú getur líka í sumum tilvikum átt rétt á að upplýsingar verði leiðréttar eða þeim eytt.


Ef þú vilt fá upplýsingar um persónugreinanlegar upplýsingar sem við kunnum að hafa um þig getur þú sent okkur tölvupóst á leikjatun@gmail.com 


Hvað er skilgreint sem persónuupplýsingar?
Dæmi um persónu upplýsingar eru nafn, kennitala, sími, heimilisfang, netfang, nafn barns sem skráð hefur verið á námskeið, og myndir/myndbönd frá námskeiðum.

Hvað verður um gögnin?
Leikjatún eyðir upplýsingum sem safnast hafa í gegnum skráningarvef Leikjatúns 30 dögum eftir að námskeiði lýkur. (Nöfn, netföng, símanúmer og kennitölur.)

Tölvupósta samskipti eru geymd lengur, en það er réttur hvers og eins að þeim gögnum sé einnig eytt ef óskað er eftir því.

 

Myndir og myndbönd sem tekin eru á námskeiðunum eru í eign Leikjatúns og er það myndefni notað í kynningarefni og auglýsingar.

 

Sé óskað eftir því að það sé ekki tekið myndefni af einhverju barni er það alltaf virt.

 

Leikjatún nafngreinir aldrei börnin á myndum/myndböndum.

​Óski fólk eftir frekari útskýringu eða hefur ábendingar/beðnir er varða persónuvernd Leikjatúns er bent á að senda á leikjatun@gmail.com